مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِستَر ۶-‏۱۰

اِستَر در راه یَهُوَه و قوم او فداکاری کرد

اِستَر در راه یَهُوَه و قوم او فداکاری کرد
تغییر نما

اِستَر از یَهُوَه و قومش با شجاعت و فداکاری دفاع کرد

۸:‏۳-‏۵،‏ ۹

  • زندگی اِستَر و مُردِخای دیگر در خطر نبود.‏ ولی فرمان هامان مبنی بر قتل عام تمام یهودیان به هر گوشهٔ امپراتوری فرستاده شده بود

  • اِستَر بار دیگر جان خود را به خطر انداخت و بدون احضار پادشاه،‏ نزد او رفت.‏ او نزد پادشاه برای قومش گریه کرد و از او خواست تا آن فرمان را لغو کند

  • قوانینی که به نام پادشاه صادر می‌شد،‏ غیر قابل لغو بود.‏ پس پادشاه به اِستَر و مُردِخای اختیار داد تا حکمی جدید وضع کنند

یَهُوَه به قومش پیروزی عظیمی عطا کرد

۸:‏۱۰-‏۱۴،‏ ۱۷

  • فرمانی دیگر صادر شد تا یهودیان اجازهٔ دفاع از خود داشته باشند

  • قاصدان سوار بر اسب،‏ این پیام را به هر گوشه از امپراتوری رساندند و یهودیان خود را برای جنگ آماده کردند

  • بسیاری لطف خدا را به یهودیان دیدند و به دین یهود گرویدند