مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۷-‏۱۳ مارس

اِستَر ۶-‏۱۰

۷-‏۱۳ مارس
 • سرود ۱۳۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏اِستَر در راه یَهُوَه و قوم او فداکاری کرد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • اس‍ ۸:‏۳،‏ ۴‏—‏اِستَر با این که در امان بود،‏ زندگی خود را در راه دیگران به خطر انداخت (‏ایم ۱۶۴-‏۱۶۵ ¶۲۴-‏۲۵‏)‏

  • اس‍ ۸:‏۵‏—‏سخنان اِستَر با خشایارشا مدبّرانه بود (‏ب۰۶ ۱/‏۳ ۱۷ ¶۸‏)‏

  • اس‍ ۸:‏۱۷‏—‏بسیاری به دین یهود گرویدند (‏ب۰۶ ۱/‏۳ ۱۷ ¶۳‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اس‍ ۸:‏۱،‏ ۲‏—‏یعقوب هنگام مرگش پیشگویی کرد که بنیامین شامگاهان غنیمت را تقسیم خواهد کرد.‏ این پیشگویی چگونه به تحقق پیوست؟‏ (‏ایم ۱۶۴،‏ کادر‏)‏

  • اس‍ ۹:‏۱۰،‏ ۱۵،‏ ۱۶‏—‏با اینکه حکمِ صادرشده به یهودیان اجازهٔ تاراج می‌داد چرا از این کار امتناع ورزیدند؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۳ ۱۷ ¶۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ اس‍ ۸:‏۱-‏۹ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۱۸

 • ‏«‏به مهمانان خوشامد بگویید‏»:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ از مبشّران پرسیده شود که چه نتایج خوبی از خوشامدگویی به دعوت‌شدگانِ مراسم یادبود به دست آورده‌اند.‏ تجربه‌ای چشمگیر به نمایش گذاشته شود.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۶ ¶۱۷-‏۲۳‏،‏ کادر ص ۲۶۹ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۴۷ و دعا