به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مارس ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

رستاخیز از طریق فدیه امکان‌پذیر شده است

رستاخیز از طریق فدیه امکان‌پذیر شده است

در یادبود مرگ مسیح فرصت می‌یابیم تا در مورد برکات آتی که از طریق فدیه فراهم می‌شود،‏ تعمّق کنیم.‏ یکی از این برکات رستاخیز است.‏ یَهُوَه هرگز قصد نداشت که انسان‌ها بمیرند.‏ از این رو،‏ مرگ عزیزان برای انسان‌ها اتفاقی بسیار دردناک است.‏ (‏۱قر ۱۵:‏۲۶‏)‏ عیسی وقتی گریه و زاری شاگردانش را در سوگواری ایلعازَر دید،‏ دلش به درد آمد.‏ (‏یو ۱۱:‏۳۳-‏۳۵‏)‏ از آنجایی که عیسی بازتابی کامل از پدرش است،‏ مطمئن هستیم که یَهُوَه هم از دیدن سوگواری ما برای عزیزانمان بسیار اندوهگین می‌شود.‏ (‏یو ۱۴:‏۷‏)‏ یَهُوَه بی‌صبرانه مشتاق است که خادمانش را به زندگی باز گرداند.‏ ما نیز باید بی‌صبرانه در انتظار رستاخیز عزیزانمان باشیم.‏—‏ای‍ ۱۴:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

یَهُوَه انسان‌ها را چگونه رستاخیز می‌دهد؟‏ البته اطلاعات جزئی را به ما نداده است.‏ ولی چون یَهُوَه خدای نظم و ترتیب است،‏ منطقی است که رستاخیز با نظم و ترتیب صورت گیرد.‏ (‏۱قر ۱۴:‏۳۳،‏ ۴۰‏)‏ در آن زمان،‏ ممکن است به جای مراسم‌های ختم،‏ مراسم‌هایی برای خوش‌آمدگویی به رستاخیزیافتگان داشته باشیم.‏ آیا در مورد رستاخیز،‏ به‌خصوص طی سوگواری تعمّق می‌کنید؟‏ (‏۲قر ۴:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ آیا از یَهُوَه،‏ از بابت تدارک فدیه و آشکار ساختن رستاخیز مردگان در کتاب مقدّس تشکر می‌کنید؟‏—‏کو ۳:‏۱۵‏.‏

  • به‌خصوص مشتاق دیدن مجدّد کدام دوستان یا خویشاوندانتان هستید؟‏

  • به‌خصوص مشتاق دیدن و صحبت کردن با کدام شخصیت‌های کتاب مقدّس هستید؟‏