به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مارس ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | ایّوب ۱-‏۵

ایّوب تحت آزمایش وفادار ماند

ایّوب تحت آزمایش وفادار ماند

ایّوب طی اسارت اسرائیلیان در مصر،‏ در دیار عوص به سر می‌برد.‏ ایّوب با اینکه اسرائیلی نبود،‏ یکی از پرستندگان وفادار یَهُوَه بود.‏ او خانواده‌ای بزرگ،‏ ثروت فراوان و در جامعه نفوذ بسیار داشت.‏ او مشاوری محترم و قاضی‌ای منصف بود.‏ همچنین سخاوتمندانه به فقیران و محتاجان کمک می‌کرد.‏ ایّوب مردی وفادار و صالح بود.‏

ایّوب ثابت کرد که به یَهُوَه بیش از خود ارجحیت می‌دهد

۱:‏۸-‏۱۱،‏ ۲۲؛‏ ۲:‏۲-‏۵

  • شیطان دید که ایّوب مردی صالح است.‏ او اطاعت ایّوب را انکار نکرد بلکه نیّت ایّوب را زیر سؤال برد

  • شیطان ادعا کرد که ایّوب یَهُوَه را از روی خودخواهی خدمت می‌کند

  • یَهُوَه اجازه داد که شیطان به ایّوبِ باایمان حمله کند تا به ادعای شیطان پاسخ داده شود.‏ شیطان هر چه ایّوب در زندگی داشت ویران کرد

  • وقتی ایّوب وفاداری‌اش را ثابت کرد،‏ شیطان وفاداری تمامی انسان‌ها را زیر سؤال برد

  • ایّوب نه مرتکب گناه شد و نه خدا را به خطایی متهم کرد