به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۴-‏۲۰ مارس

ایّوب ۱-‏۵

۱۴-‏۲۰ مارس
 • سرود ۸۹ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏ایّوب تحت آزمایش وفادار ماند‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[ویدیوی معرفی کتاب ایّوب پخش شود.‏]‏

  • ای‍ ۱:‏۸-‏۱۱‏—‏شیطان نیّت ایّوب را از وفاداری به خدا زیر سؤال برد (‏ب۱۱ ۱۵/‏۵ ۱۷ ¶۶-‏۸؛‏ ب۰۹ ۱۵/‏۴ ۳ ¶۳-‏۴‏)‏

  • ای‍ ۲:‏۲-‏۵‏—‏شیطان تک‌تک انسان‌ها را متهم کرد (‏ب۰۹ ۱۵/‏۴ ۴ ¶۶‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ای‍ ۱:‏۶؛‏ ۲:‏۱‏—‏چه کسانی اجازه یافتند در پیش یَهُوَه حضور یابند؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۴ ۲۸ ¶۶‏)‏

  • ای‍ ۴:‏۷،‏ ۱۸،‏ ۱۹‏—‏اِلیفاز چه استدلال‌های نادرستی دربارهٔ ایّوب داشت؟‏ (‏ب۱۴ ۱۵/‏۳ ۱۲-‏۱۳ ¶۳‏؛‏ ب۰۵‏-‏۱۵ E/‏۹ ۲۶ ¶۴-‏۵؛‏ ب۹۵‏-‏۱۵ E/‏۲ ۲۷ ¶۵-‏۶)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ای‍ ۴:‏۱-‏۲۱ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۸۸

 • با فشار همسالانت مقابله کن!‏:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوی با فشار همسالانت مقابله کن!‏ از jw.org پخش شود.‏ (‏به فارسی موجود است.‏)‏ سپس،‏ این سه سؤال مطرح شود:‏ بچه‌ها در محیط مدرسه با چه فشارهایی روبرویند؟‏ چگونه می‌توانند اصلی را که در خروج ۲۳:‏۲ نهفته است،‏ به کار گیرند؟‏ چهار قدمی که آنان را قادر می‌سازد تا وفادار بمانند و با همسالانشان مقابله کنند،‏ چیست؟‏ از بچه‌ها و نوجوانان پرسیده شود که تجربیات مثبت خود را برای جماعت نقل کنند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۷ ¶۱-‏۹ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۴۹ و دعا