به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ اگر همه طبق این اصل زندگی می‌کردند،‏ به نظر شما آیا اوضاع و احوال دنیا بهتر می‌شد؟‏

آیه:‏ عب‍ ۱۳:‏۱۸

عرضه:‏ کلام خدا ما را تشویق می‌کند که از هر جهت در زندگی صادق باشیم.‏ صداقت،‏ موضوع اصلی مجلّهٔ برج دیده‌بانی این ماه است.‏

برج دیده‌بانی ‏(‏صفحهٔ آخر)‏

سؤال:‏ آیا می‌توانم نظر شما را در مورد این سؤال بدانم؟‏ [سؤال اول خوانده شود.‏] بعضی عقیده دارند که خدا از ما خیلی دور است و نمی‌توان او را شناخت.‏ نظر شما چیست؟‏

آیه:‏ اع‍ ۱۷:‏۲۷

عرضه:‏ این مقاله توضیح می‌دهد که کتاب مقدّس در این مورد چه می‌گوید.‏ مطمئنم از خواندن آن لذّت می‌برید و دفعهٔ بعد می‌توانیم بیشتر در مورد آن صحبت کنیم.‏

به سخنان خدا گوش دهید

سؤال:‏ دوست دارید در چنین دنیایی زندگی بکنید؟‏ [‏صفحات ۲-‏۳ را نشان و اجازهٔ پاسخ دهید.‏]‏

آیه:‏ ار ۲۹:‏۱۱

عرضه:‏ این بروشور به ما یاد می‌دهد که چطور می‌توانیم به سخنان خدا گوش دهیم و به زندگی‌ای که او برای ما در نظر دارد،‏ دست پیدا کنیم.‏ [‏صفحات ۴-‏۵ ملاحظه شود.‏]‏

نحوهٔ شما در عرضهٔ یکی از نشریات:‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید