اِستَر هنگام دفاع از قوم خدا ایمان و شجاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد

  • در آن زمان،‏ اگر کسی بی‌آنکه فرا خوانده شود،‏ نزد پادشاه حضور می‌یافت،‏ به احتمال قوی کشته می‌شد.‏ اِستَر به مدت ۳۰ روز به حضور پادشاه فرا خوانده نشده بود

  • اَخشورش پادشاه که طبق شواهد موجود همان خشایارشا می‌باشد،‏ خیلی زود خشمگین می‌شد.‏ یک بار فرمان داد تا مردی را دوپاره کنند و جسد او را در معرض دید بگذارند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.‏ خشایارشا وقتی شهبانو وَشتی از او نافرمانی کرد،‏ منصب او را گرفت

  • اِستَر به ناچار اذعان کرد که یهودی است و پادشاه را متقاعد ساخت که پادشاه فریب مشاور معتمدش را خورده است