• سرود ۸۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏اِستَر جانب قوم خدا را گرفت‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اس‍ ۲:‏۱۵‏—‏خویشتنداری و فروتنی اِستَر چگونه نمایان شد؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۳ ۱۵ ¶۷‏)‏

  • اس‍ ۳:‏۲-‏۴‏—‏مُردِخای احتمالاً به چه دلایلی از تعظیم کردن در برابر هامان امتناع کرد؟‏ (‏ایم ۱۵۱ ¶۱۸‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ اس‍ ۱:‏۱-‏۱۵ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ نحوهٔ عرضهٔ بروشور به سخنان خدا گوش دهید به نمایش بگذارید.‏ راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ در نمایش نشان دهید که چگونه می‌توان از کسی که بروشور به سخنان خدا گوش دهید را پذیرفته است،‏ بازدید شود.‏ با او موضوعات صفحات ۲-‏۳ را بررسی کنید و راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ نحوهٔ ادارهٔ مطالعه را با استفاده از صفحات ۴-‏۵ بروشور به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید به نمایش بگذارید.‏ صاحبخانه در دیدار اول بروشور به سخنان خدا گوش دهید را پذیرفته است.‏ (‏خ ۷/‏۱۲ ۳ ¶۴‏)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۷۱

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

 • از برنامه‌های جدید جلسه و «جزوهٔ کار و آموزش» چه فایده‌ای برده‌اید؟‏:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ از حضار پرسیده شود که چگونه شخصاً از برنامهٔ جدید این جلسه فایده برده‌اند.‏ همه ترغیب شوند به‌خوبی خود را آماده کنند تا بیشترین فایده را ببرند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۶ ¶۱۰-‏۱۷ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۴۹ و دعا