به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  فوریه ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

در محدودهٔ جماعت،‏ همه را به یادبود مرگ مسیح دعوت کنید!‏

در محدودهٔ جماعت،‏ همه را به یادبود مرگ مسیح دعوت کنید!‏
تغییر نما
متن
تصویر

از ۲۷ فوریه،‏ فعالیت ویژهٔ دعوت مردم به یادبود مرگ مسیح آغاز خواهد شد.‏ تا آنجا که می‌توانید،‏ مردم را به حضور در این مراسم مسیح دعوت کنید.‏ حتی اگر کسی به پیام ما علاقه کمی نیز نشان دهد،‏ باید تلاش کنیم تا علاقهٔ او بیشتر شود.‏

مراحل پیشنهادی

عرضهٔ دعوتنامه

‏«ما همهٔ مردم را به مناسبتی بسیار مهم دعوت می‌کنیم.‏ در ۲۳ مارس،‏ میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای برگزاری مراسم یادبود مرگ مسیح به دور هم جمع می‌شوند.‏ در آنجا طی سخنرانی‌ای توضیح داده می‌شود که مرگ عیسی چه برکاتی برای ما به همراه آورده است.‏ در این دعوتنامه می‌توانید زمان و مکان این مراسم را بیابید.‏ لطفاً تشریف بیاورید!‏»‏

‏[مرحلهٔ بعد.‏] اگر مخاطبتان علاقه نشان داد .‏ .‏ .‏

 • مجلّهٔ برج دیده‌بانی را عرضه کنید

  راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • ویدیوی یادبود را پخش کنید

  راه را برای بازدید هموار سازید.‏

‏[مرحلهٔ بعد.‏] هنگام بازدید می‌توانید .‏ .‏ .‏

 • ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ را پخش کنید

  سپس یکی از نشریات مطالعه‌ای را به شخص عرضه کنید.‏

 • کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس را به علاقه‌مند عرضه کنید

  از روی صفحات ۲۰۷-‏۲۰۹ توضیحات بیشتری در مورد مرگ مسیح ارائه دهید.‏ سپس کتاب را به مخاطبتان عرضه کنید.‏

 • بروشور به سخنان خدا گوش دهید را به علاقه‌مند عرضه کنید

  از روی صفحات ۱۸-‏۱۹ دربارهٔ مفهوم مرگ مسیح گفتگو کنید.‏ سپس بروشور را به مخاطبتان عرضه کنید.‏