به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  فوریه ۲۰۱۶

۱-‏۷ فوریه

نِحِمیا ۱-‏۴

۱-‏۷ فوریه
 • سرود ۱۲۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏نِحِمیا پرستش حقیقی را دوست داشت‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[ویدیوی معرفی کتاب نِحِمیا پخش شود.‏]‏

  • نح‍ ۱:‏۱۱–‏۲:‏۳‏—‏نِحِمیا شادی خود را از پیشرفت پرستش حقیقی به دست می‌آورد (‏ب۰۶ ۱/‏۲ ۱۴ ¶۷‏)‏

  • نح‍ ۴:‏۱۴‏—‏نِحِمیا با توکّل به یَهُوَه بر مخالفت‌ها غالب آمد (‏ب۰۶ ۱/‏۲ ۱۵ ¶۲‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • نح‍ ۱:‏۱؛‏ ۲:‏۱‏—‏آیا تاریخِ «سال بیستم» که در نِحِمیا ۱:‏۱ و ۲:‏۱ آمده است به یک تاریخ اشاره دارد؟‏ بر چه مبنایی می‌توان به این نتیجه رسید؟‏ (‏it‏-‏۲-‏E ۸۹۹-‏۹۰۰)‏

  • نح‍ ۴:‏۱۷،‏ ۱۸‏—‏چطور امکان داشت کارگرانی که دیوارهای اورشلیم را تعمیر می‌کردند با یک دست کار کنند؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۲ ۱۴ ¶۱‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ نح‍ ۳:‏۱-‏۱۴ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوهای نحوهٔ عرضهٔ نشریات پخش و سپس بررسی گردد.‏ تأکید شود که مبشّر چگونه راه را برای بازدید هموار ساخت.‏ مبشّران ترغیب شوند تا نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۰۳

 • هم‌اکنون برنامه‌ریزی کنید تا در مارس یا آوریل به خدمت پیشگام کمکی بپردازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ به چند نکتهٔ مناسب از مقالهٔ «‏در ایّام یادبود مرگ مسیح بر شادی خود بیفزایید‏» اشاره شود.‏ (‏خ ۲/‏۱۴ ۲)‏ بر اهمیت برنامه‌ریزی کردن تأکید شود.‏ (‏ام‍ ۲۱:‏۵‏)‏ با دو مبشّر مصاحبه شود که به عنوان پیشگام کمکی خدمت کرده‌اند.‏ آنان بر چه موانعی فائق آمدند تا به این خدمت بپردازند؟‏ چگونه شادی این خدمت را چشیدند؟‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۵ ¶۱-‏۸ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۳۵ و دعا