به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  فوریه ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | نِحِمیا ۹-‏۱۱

پرستندگان وفادار از ترتیبات خدا حمایت می‌کنند

پرستندگان وفادار از ترتیبات خدا حمایت می‌کنند

قوم خدا با میل و رغبت از پرستش حقیقی به اشکال گوناگون پشتیبانی کردند

۱۰:‏۲۸-‏۳۰،‏ ۳۲-‏۳۹؛‏ ۱۱:‏۱،‏ ۲

  • قوم برای برگزاری عید آلاچیق‌ها [یا خیمه‌ها] به طور صحیح تدارک دیدند

  • هر روز قوم برای قرائت کلام خدا گرد هم می‌آمدند؛‏ کاری که باعث شادی‌شان می‌شد

  • قوم به گناهان خود اعتراف کردند،‏ دعا نمودند و از یَهُوَه طلب برکت کردند

  • قوم قبول کردند که از ترتیبات خدا همچنان حمایت کنند

همواره حمایت کردن از ترتیبات خدا شامل این نکات بود:‏

  • ازدواج فقط با پرستندگان یَهُوَه

  • اهدای اعانات

  • حفظ روز سَبَّت [یا شَبّات]‏

  • تهیهٔ چوب برای مذبح

  • تقدیم نوبرهای محصول و نخست‌زادگان گله‌ها به یَهُوَه