به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بهترین راه ممکن در زندگی

بهترین راه ممکن در زندگی

فرصت‌های بسیاری برای جوانان در سازمان یَهُوَه وجود دارد.‏ ویدیوی بهترین راه ممکن در زندگی را تماشا کنید تا ببینید کمرون چگونه عاقلانه از جوانی‌اش استفاده کرد.‏ سپس سؤالات زیر را پاسخ دهید.‏ (‏در سایت jw.org/fa گزینهٔ «نشریات» و سپس «فیلم‌ها» را انتخاب کنید.‏)‏

  • چه چیزی همیشه در زندگی کمرون مهم بود؟‏

  • کمرون چه وقت و به چه دلیل تصمیم گرفت خدمت خود را افزایش دهد؟‏

  • چگونه خود را برای خدمت در سرزمینی که در آنجا به مبشّران بیشتر نیاز است،‏ آماده کرد؟‏

  • کمرون طی خدمتش در کشوری دوردست با چه مشکلاتی روبرو شد؟‏

  • چرا مفید است که یَهُوَه را در صورت امکان در جا یا محیطی خدمت کنیم که تا به حال خدمت نکرده‌ایم؟‏

  • چه برکاتی نصیب کمرون شد؟‏

  • چرا خدمت به یَهُوَه،‏ بهترین راه ممکن در زندگی است؟‏

  • چه درهای دیگری به روی جوانانی باز است که در سازمان یَهُوَه خدمت می‌کنند؟‏