به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  فوریه ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بهترین راه ممکن در زندگی

بهترین راه ممکن در زندگی

فرصت‌های بسیاری برای جوانان در سازمان یَهُوَه وجود دارد.‏ ویدیوی بهترین راه ممکن در زندگی را تماشا کنید تا ببینید کمرون چگونه عاقلانه از جوانی‌اش استفاده کرد.‏ سپس سؤالات زیر را پاسخ دهید.‏ (‏در سایت jw.org/fa گزینهٔ «نشریات» و سپس «فیلم‌ها» را انتخاب کنید.‏)‏

  • چه چیزی همیشه در زندگی کمرون مهم بود؟‏

  • کمرون چه وقت و به چه دلیل تصمیم گرفت خدمت خود را افزایش دهد؟‏

  • چگونه خود را برای خدمت در سرزمینی که در آنجا به مبشّران بیشتر نیاز است،‏ آماده کرد؟‏

  • کمرون طی خدمتش در کشوری دوردست با چه مشکلاتی روبرو شد؟‏

  • چرا مفید است که یَهُوَه را در صورت امکان در جا یا محیطی خدمت کنیم که تا به حال خدمت نکرده‌ایم؟‏

  • چه برکاتی نصیب کمرون شد؟‏

  • چرا خدمت به یَهُوَه،‏ بهترین راه ممکن در زندگی است؟‏

  • چه درهای دیگری به روی جوانانی باز است که در سازمان یَهُوَه خدمت می‌کنند؟‏