به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  فوریه ۲۰۱۶

۱۵-‏۲۱ فوریه

نِحِمیا ۹-‏۱۱

۱۵-‏۲۱ فوریه
 • سرود ۸۴ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏پرستندگان وفادار از ترتیبات خدا حمایت می‌کنند‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • نح‍ ۱۰:‏۲۸-‏۳۰‏—‏آنان قبول کردند که با «اقوام» دیگر عهد زناشویی نبندند (‏ب۹۸ ۱/‏۱۱ ۲۰ ¶۱۱‏)‏

  • نح‍ ۱۰:‏۳۲-‏۳۹‏—‏آنان تصمیم گرفتند تا از پرستش حقیقی به اشکال گوناگون پشتیبانی کنند (‏ب۹۸ ۱/‏۱۱ ۲۰ ¶۱۱-‏۱۲‏)‏

  • نح‍ ۱۱:‏۱،‏ ۲‏—‏آنان با میل و رغبت از یکی از ترتیبات خاص خدا حمایت کردند (‏ب۰۶ ۱/‏۲ ۱۶ ¶۴‏؛‏ ب۹۸ ۱/‏۱۱ ۲۰ ¶۱۳‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • نح‍ ۹:‏۱۹-‏۲۱‏—‏یَهُوَه چگونه ثابت کرده است که از قومش به‌خوبی مراقبت می‌کند؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۹ ۹ ¶۹-‏۱۰‏)‏

  • نح‍ ۹:‏۶-‏۳۸‏—‏لاویان در دعا کردن چه نمونهٔ خوبی برای ما به جا گذاشتند؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۱۰ ۲۲-‏۲۳ ¶۶-‏۷‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ نح‍ ۱۱:‏۱۵-‏۳۶ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ نحوهٔ عرضهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی را با استفاده از مقالهٔ آخر آن به نمایش بگذارید.‏ راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ بازدید از کسی را به نمایش بگذارید که در دیدار اول،‏ به خواندن مقالهٔ آخر مجلّهٔ برج دیده‌بانی علاقه نشان داده بود.‏ راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ ادارهٔ مطالعهٔ کتاب مقدّس را به نمایش بگذارید.‏ (‏تع ۳۲-‏۳۳ ¶۱۳-‏۱۴‏)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۹

 • ‏«‏بهترین راه ممکن در زندگی‏»:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ در ابتدا،‏ این ویدیو پخش شود.‏ سپس سؤالات مقاله بررسی شود.‏ با مبشّری مجرّد یا متأهل مختصراً مصاحبه شود؛‏ کسی که چندین سال مجرّد بوده و از موقعیت خود استفاده کرده است تا بیشتر به یَهُوَه خدمت کند.‏ (‏۱قر ۷:‏۳۵‏)‏ چه برکاتی نصیبش شده است؟‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۵ ¶۱۷-‏۲۱‏،‏ کادر ص ۲۵۹ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۷۶ و دعا