دو خواهر در حال عرضهٔ بروشور به سخنان خدا گوش دهید در اندونزی

جزوهٔ کار و آموزش فوریه ۲۰۱۶

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ برج دیده‌بانی و بروشور به سخنان خدا گوش دهید.‏ از این پیشنهادها استفاده کنید تا یکی از نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

نِحِمیا پرستش حقیقی را دوست داشت

زحمات نِحِمیا را در بازسازی حصار اورشلیم و پیشبرد پرستش حقیقی تجسّم کنید.‏ (‏نِحِمیا ۱-‏۴)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

نِحِمیا سرپرستی عالی بود

او به اسرائیلیان کمک کرد تا در پرستش حقیقی شاد باشند.‏ با استفاده از تصاویر رویدادهایی که در اورشلیم طی ماه تیشری ۴۵۵ ق.‏م.‏ رخ داد،‏ تجسّم کنید.‏ (‏نِحِمیا ۸:‏۱-‏۱۸)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

پرستندگان وفادار از ترتیبات خدا حمایت می‌کنند

در روزگار نِحِمیا،‏ قوم یَهُوَه با میل و رغبت از پرستش حقیقی حمایت کردند.‏ (‏نِحِمیا ۹-‏۱۱)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بهترین راه ممکن در زندگی

فرصت‌های بسیاری برای جوانان در سازمان یَهُوَه وجود دارد تا بهترین راه ممکن را در زندگی انتخاب کنند.‏ برای بررسی ویدیو،‏ از سؤالات این مقاله استفاده کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

درس‌هایی مفید از کتاب نِحِمیا

غیرت نِحِمیا را در دفاع از پرستش حقیقی تجسّم کنید.‏ (‏نِحِمیا ۱۲-‏۱۳)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

در محدودهٔ جماعت،‏ همه را به یادبود مرگ مسیح دعوت کنید!‏

نحوهٔ عرضهٔ دعوتنامهٔ یادبود مرگ مسیح در سال ۲۰۱۶.‏ از مراحل پیشنهادی برای ایجاد علاقه استفاده کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

اِستَر جانب قوم خدا را گرفت

شجاعت چشمگیر اِستَر را در دفاع از قوم خدا تجسّم کنید.‏ (‏اِستَر ۱-‏۵)‏