به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ آیا فرشتگان موجودات واقعی هستند؟‏

آیه:‏ مز ۱۰۳:‏۲۰

عرضه:‏ این شمارهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی توضیح می‌دهد که کتاب مقدّس دربارهٔ فرشتگان چه می‌گوید و آنان چه تأثیری بر زندگی ما دارند.‏

حقیقت را تعلیم دهید

سؤال:‏ به نظر شما آیا علم منکر کتاب مقدّس است؟‏

آیه:‏ اش‍ ۴۰:‏۲۲

حقیقت:‏ آنچه کتاب مقدّس در مورد موضوعات علمی می‌گوید،‏ درست و دقیق است.‏

دعوتنامهٔ جلسات جماعت ‏(‏دعو‏)‏

عرضه:‏ خوشحال می‌شوم شما را به یک سخنرانی رایگان دربارهٔ کتاب مقدّس دعوت کنم.‏ این سخنرانی در سالن جماعت که مکان پرستش ماست،‏ اجرا می‌شود.‏ [دعوتنامه را به مخاطبتان دهید و ساعت و مکان جلسهٔ آخر هفته را به او نشان دهید.‏ همچنین موضوع سخنرانی آن هفته را به او بگویید.‏]‏

سؤال:‏ آیا قبلاً به سالن جماعت رفته‌اید؟‏ [اگر مناسب باشد،‏ کلیپ جلسات شاهدان یَهُوَه در سالن‌های جماعت چگونه برگزار می‌شود؟‏ را برای مخاطبتان پخش کنید.‏]‏

شما می‌خواهید به چه نحوی موعظه کنید؟‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید