به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | حِزْقیال ۴۲-‏۴۵

پرستش پاک دوباره برقرار شد!‏

پرستش پاک دوباره برقرار شد!‏

رؤیایی که حِزْقیال در مورد معبد دید به یهودیان تبعیدی اطمینان داد که پرستش پاک دوباره برقرار می‌شود.‏ در عین حال،‏ این رؤیا یادآور معیارهای والای یَهُوَه برای پرستش پاک بود.‏

کاهنان می‌بایست به قوم دربارهٔ معیارهای یَهُوَه تعلیم می‌دادند

۴۴:‏۲۳

نمونه‌هایی را نام ببرید که غلام امین و دانا چگونه تفاوت بین آنچه که پاک و آنچه که ناپاک است را به ما تعلیم داده است.‏ (‏kr‏-E‏ ص ۱۱۰-‏۱۱۷)‏

قوم اسرائیل می‌بایست از آنان که هدایت را به عهده داشتند حمایت می‌کرد

۴۵:‏۱۶

ما به چه طرقی می‌توانیم از پیران جماعت حمایت کنیم؟‏