به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۷

۴-‏۱۰ سپتامبر

حِزْقیال ۴۲-‏۴۵

۴-‏۱۰ سپتامبر
 • سرود ۲۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏پرستش پاک دوباره برقرار شد!‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۴۳:‏۱۰-‏۱۲‏—‏دلیل رؤیایی که حِزْقیال در مورد معبد دید این بود که یهودیان تبعیدی به توبه برانگیخته شوند و اطمینان یابند که پرستش پاک به وضعیت شایسته و والای خود بازمی‌گردد (‏ب۹۹ ۱/‏۳ ص ۱۸ ¶۳؛‏ it‏-‏۲-‏E‏ ص ۱۰۸۲ ¶۲‏)‏

  • حز ۴۴:‏۲۳‏—‏کاهنان می‌بایست به قوم تعلیم می‌دادند که «نجس را از طاهر تمییز دهند»‏

  • حز ۴۵:‏۱۶‏—‏قوم اسرائیل می‌بایست از رهبرانی که یَهُوَه منصوب کرده بود،‏ حمایت می‌کرد (‏ب۹۹ ۱/‏۳ ص ۲۰ ¶۱۰‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۴۳:‏۸،‏ ۹‏—‏اسرائیل چگونه نام خدا را بی‌حرمت ساخت؟‏ (‏it‏-‏۲-‏E‏ ص ۴۶۷ ¶۴‏)‏

  • حز ۴۵:‏۹،‏ ۱۰‏—‏یَهُوَه همیشه از کسانی که خواهان رضایت او بوده‌اند،‏ چه انتظاری داشته است؟‏ (‏it‏-‏۲-‏E‏ ص ۱۴۰‏)‏ *

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۴۴:‏۱-‏۹

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای خدمت موعظه در این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس «‏پیشنهادهایی برای خدمت موعظه‏.‏» کلیپ‌های مربوط به شیوهٔ موعظه پخش شود و نکات مهم آن بررسی شود.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

^ بند 12 مفهوم حروف اختصاری نشریات:‏ ب برج دیده‌بانی.‏ ب‌ع برج دیده‌بانی عمومی.‏ مح = در پناه محبت خدا بمانید.‏ تع = آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس.‏ دا = به نبوت دانیال توجه کنید!‏ it = «بینش بر نوشته‌های مقدّس» (‏انگلیسی)‏.‏ kr = «پادشاهی خدا حکمفرماست!‏» (‏انگلیسی)‏.‏ برای مثال،‏ ب۹۹ ۱/‏۳ ص ۱۸ ¶۳ یعنی برج دیده‌بانی ۱۹۹۹،‏ ۱ مارس،‏ صفحهٔ ۱۸،‏ بند ۳.‏