به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | دانیال ۴-‏۶

آیا پیوسته به یَهُوَه خدمت می‌کنید؟‏

آیا پیوسته به یَهُوَه خدمت می‌کنید؟‏

دعا جزو برنامهٔ روزانهٔ دانیال بود.‏ او نگذاشت که چیزی،‏ حتی فرمانی از جانب پادشاه،‏ مانع این برنامهٔ روحانی‌اش شود.‏

۶:‏۱۰

به نظر شما یک برنامهٔ خوب روحانی شامل چه اموری می‌شود؟‏