به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

به دیگران آموزش دهید تا پیوسته به یَهُوَه خدمت کنند

به دیگران آموزش دهید تا پیوسته به یَهُوَه خدمت کنند

تجربه نشان داده است که اگر به مبشّران جدید از ابتدای خدمتشان آموزش داده شود که به طور مرتب و با غیرت موعظه کنند،‏ اغلب قادرند به شکلی مؤثر بشارت دهند.‏ (‏ام‍ ۲۲:‏۶؛‏ فی‍ ۳:‏۱۶‏)‏ برای این که به شاگردتان کمک کنید تا همواره در خدمت موعظه مهارت یابد،‏ به چند پیشنهاد توجه کنید:‏

  • به محض این که شاگردتان به عنوان مبشّر تأیید شود،‏ او را برای رفتن به موعظه آموزش دهید.‏ (‏خ ۸/‏۱۵ ص ۱‏)‏ بر اهمیت شرکت هفتگی در خدمت موعظه تأکید کنید.‏ (‏فی‍ ۱:‏۱۰‏)‏ هنگام صحبت دربارهٔ محدوده‌ها،‏ نگرش مثبت خود را حفظ کنید.‏ (‏فی‍ ۴:‏۸‏)‏ او را تشویق کنید که با سرپرست گروه و مبشّران دیگر به موعظه رود تا بتواند از تجربیات آنان فایده برد.‏—‏ام‍ ۱:‏۵‏؛‏ خ ۱۰/‏۱۲ ص ۶ ¶۳

  • شاگردتان را پس از تعمید نیز در حین موعظه تشویق کنید و به او آموزش دهید،‏ به‌خصوص اگر هنوز مطالعهٔ کتاب «محبت خدا» را به پایان نرسانده باشد.‏—‏خ ۱۲/‏۱۳ ص ۷

  • هنگام موعظه به همراه مبشّری جدید،‏ گفتگو با مردم را به شیوه‌ای ساده شروع کنید.‏ وقتی می‌بینید که مبشّر جدید چگونه نشریه‌ای را عرضه می‌کند یا در مورد آیه‌ای با مردم گفتگو می‌کند،‏ در تحسین او کوتاهی نکنید.‏ برای این که او در خدمت موعظه مهارت یابد،‏ پیشنهادات لازم را به او بدهید.‏—‏خ ۵/‏۱۰ ص ۷