به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۷

۲۵ سپتامبر–‏۱ اکتبر

دانیال ۴-‏۶

۲۵ سپتامبر–‏۱ اکتبر
 • سرود ۶۷ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏آیا پیوسته به یَهُوَه خدمت می‌کنید؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • دان‍ ۶:‏۷-‏۱۰‏—‏دانیال برای آن که بتواند پیوسته به یَهُوَه خدمت کند،‏ جان خود را به خطر انداخت (‏ب۱۰ ۱۵/‏۱۱ ص ۶ ¶۱۶؛‏ ب۰۶ ۱/‏۱۱ ص ۲۴ ¶۱۲‏)‏

  • دان‍ ۶:‏۱۶‏،‏ ۲۰‏—‏داریوش پادشاه به رابطهٔ نزدیکی که دانیال با یَهُوَه داشت،‏ پی برد (‏ب۰۳ ۱/‏۱۰ ص ۱۳ ¶۲‏)‏

  • دان‍ ۶:‏۲۲،‏ ۲۳‏—‏یَهُوَه دانیال را به دلیل عبادت بی‌وقفه‌اش برکت داد (‏ب۱۰ ۱۵/‏۲ ص ۱۸ ¶۱۵‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • دان‍ ۴:‏۱۰،‏ ۱۱‏،‏ ۲۰-‏۲۲‏—‏درخت عظیم در خواب نِبوکَدنِصَّر مظهر چه بود؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۹ ص ۲۰ ¶۵‏)‏

  • دان‍ ۵:‏۱۷‏،‏ ۲۹‏—‏چرا دانیال در ابتدا هدایای بِلشَصَّر پادشاه را نپذیرفت،‏ اما سپس آن‌ها را قبول کرد؟‏ (‏ب۸۸‏-‏E‏ ۱/‏۱۰ ص ۳۰ ¶۳-‏۵‏؛‏ دا ص ۱۰۹ ¶۲۲‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ دان‍ ۴:‏۲۹-‏۳۷

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ دعو

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ دعو‏—‏با توجه به دعوتنامه‌ای که در دیدار پیشین به مخاطبتان داده‌اید،‏ دیدار مجدّد را به نمایش بگذارید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ص ۱۲۰ ¶۱۶‏—‏مخاطبتان را تشویق کنید که با وجود مخالفت خانواده‌اش،‏ به یَهُوَه پای‌بند بماند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی