به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۶

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ همهٔ ما گاهی به تسلّی و دلگرمی نیاز داریم.‏ اما چه کسی می‌تواند به ما دلگرمی بدهد؟‏

آیه:‏ ۲قر ۱:‏۳،‏ ۴

عرضه:‏ این مجلّه توضیح می‌دهد که خدا چطور به ما دلگرمی می‌دهد.‏

برج دیده‌بانی ‏(‏صفحهٔ آخر‏)‏

سؤال:‏ عده‌ای فکر می‌کنند که پادشاهی خدا وضعیت دل شخص است؛‏ عده‌ای دیگر فکر می‌کنند که نتیجهٔ تلاش بشر برای ایجاد صلح جهانی است.‏ شما چه فکر می‌کنید؟‏

آیه:‏ دان‍ ۲:‏۴۴

عرضه:‏ کتاب مقدّس می‌گوید پادشاهی خدا حکومتی واقعی است.‏ در این مقاله می‌بینیم که کتاب مقدّس به چه نکات دیگری در رابطه با این پادشاهی اشاره کرده است.‏

حقیقت را تعلیم دهید

سؤال:‏ از کجا می‌دانیم که خدا به ما توجه دارد؟‏

آیه:‏ ۱پط‍ ۵:‏۷

حقیقت:‏ خدا به ما توجه دارد،‏ چون از ما می‌خواهد که به او دعا کنیم.‏

نحوهٔ شما در عرضهٔ یکی از نشریات:‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید.‏