به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزمور ۱۱۹

از قوانین یَهُوَه پیروی کنید

از قوانین یَهُوَه پیروی کنید

پیروی از قوانین خدا به این مفهوم است که با میل و رغبت از راهنمایی‌های خدا فرمانبرداری کنیم.‏ در کتاب مقدّس از انسان‌های زیادی یاد می‌شود که مانند مزمورنویس از قوانین یَهُوَه پیروی و به او توکّل کردند.‏

شادی حقیقی از پیروی قوانین خدا حاصل می‌شود

۱۱۹:‏۱-‏۸

یوشَع کاملاً به هدایت یَهُوَه توکّل کرد.‏ او می‌دانست که شرط سعادت و موفقیتش در این است که با تمام دل به یَهُوَه توکّل کند

کلام خدا شجاعت لازم را به ما می‌دهد تا با دشواری‌های زندگی مقابله کنیم

۱۱۹:‏۳۳-‏۴۰

اِرْمیا در بحبوحهٔ مشکلاتش شجاعت به خرج داد و به یَهُوَه توکّل کرد؛‏ زندگی‌اش را ساده نگه داشت و در انجام مأموریتش پشتکار نشان داد

شناخت دقیق کلام خدا،‏ به ما اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا بتوانیم موعظه کنیم

۱۱۹:‏۴۱-‏۴۸

پولُس پیام خدا را بدون واهمه به همه موعظه می‌کرد.‏ او وقتی با شجاعت به فِلیکسِ والی موعظه کرد،‏ به حمایت یَهُوَه اطمینانی کامل داشت.‏

در چه شرایطی می‌توانم هنگام شهادت دادن به دیگران بیشتر اعتمادبه‌نفس داشته باشم؟‏

  • مدرسه

  • محل کار

  • خانواده

  • غیره