به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

اگر بچه‌ای در را باز کند

اگر بچه‌ای در را باز کند

اگر بچه‌ای در را باز کند،‏ باید به او بگوییم که می‌خواهیم با والدینش صحبت کنیم.‏ با این کار به سرپرستی آنان احترام می‌گذاریم.‏ (‏ام‍ ۶:‏۲۰‏)‏ اگر آن بچه ما را به داخل خانه دعوت کند،‏ نباید قبول کنیم.‏ اگر امکان صحبت با والدینش پیش نیامد،‏ بهتر است در فرصتی دیگر به آنجا برویم.‏

حتی اگر نوجوانی در را باز کند،‏ باز هم باید سراغ والدینش را بگیریم.‏ اگر مشغول بودند،‏ می‌توانیم از او بپرسیم:‏ «آیا اجازه داری خودت تصمیم بگیری چه چیزی را بخوانی؟‏» اگر این اجازه را دارد،‏ می‌توانیم نشریه‌ای به او بدهیم و سایت jw.org را به او معرفی کنیم.‏

هنگام دیدار مجدّد از نوجوانی که نسبت به پیام ما علاقه نشان داده است،‏ باید از او بخواهیم که والدینش را ملاقات کنیم.‏ بدین شکل،‏ می‌توانیم هدف از دیدارمان را به آنان توضیح دهیم و نشان دهیم که کتاب مقدّس حاوی توصیه‌هایی مفید برای خانواده‌هاست.‏ (‏مز ۱۱۹:‏۸۶،‏ ۱۳۸‏)‏ احترام و توجهی که به والدین نشان می‌دهیم،‏ شهادت خوبی برای آنان است و می‌تواند فرصت‌هایی دیگر به وجود آورد که خبر خوش را به آن خانواده موعظه کنیم.‏—‏۱پط‍ ۲:‏۱۲‏.‏