• سرود ۴۸ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏از قوانین یَهُوَه پیروی کنید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۱۱۹:‏۱-‏۸‏—‏شادی حقیقی از پیروی قوانین خدا حاصل می‌شود (‏ب۰۵ ۱/‏۵ ۸ ¶۳-‏۴‏)‏

  • مز ۱۱۹:‏۳۳-‏۴۰‏—‏کلام خدا شجاعت لازم را به ما می‌دهد تا با دشواری‌های زندگی مقابله کنیم (‏ب۰۵ ۱/‏۵ ۱۱ ¶۱۲‏)‏

  • مز ۱۱۹:‏۴۱-‏۴۸‏—‏شناخت دقیق کلام خدا،‏ به ما اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا بتوانیم موعظه کنیم (‏ب۰۵ ۱/‏۵ ۱۱ ¶۱۳-‏۱۴‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۱۱۹:‏۷۱‏—‏از مصیبت دیدن چه نفعی حاصل می‌شود؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۹ ۲۰ ¶۴‏)‏

  • مز ۱۱۹:‏۹۶‏—‏عبارت «برای هر کمالی حدی می‌بینم» به چه معناست؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۹ ۲۰ ¶۵‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۱۱۹:‏۷۳-‏۹۳

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوهای نحوهٔ عرضهٔ نشریات پخش و سپس بررسی گردد.‏ مبشّران ترغیب شوند تا نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۶۹

 • ‏«‏اگر بچه‌ای در را باز کند‏»:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏ گفتار.‏

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ به عنوان مثال،‏ می‌توانید از نکات آموزشی کتاب «سالنامه» استفاده کنید.‏ (‏۱۶yb‏-‏E ۵۹-‏۶۲)‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۵ ¶۱۴-‏۲۶؛‏ کادر مرور ص ۵۷

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۷۹ و دعا