به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏تشویق علاقه‌مندان به حضور در جلسات

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏تشویق علاقه‌مندان به حضور در جلسات

چرا این امر اهمیت دارد:‏ جلسات به طور مرتب فرصتی به وجود می‌آورد که برای یَهُوَه بسراییم و او را ستایش کنیم.‏ (‏مز ۱۴۹:‏۱‏)‏ طی جلسات می‌آموزیم که ارادهٔ خدا را به جا آوریم.‏ (‏مز ۱۴۳:‏۱۰‏)‏ علاقه‌مندان و کسانی که کتاب مقدّس را با ما مطالعه می‌کنند،‏ معمولاً با حضور در جلسات شروع به پیشرفت می‌کنند.‏

چگونه:‏

  • هر چه زودتر آنان را دعوت کنید،‏ حتی اگر هنوز مطالعهٔ کتاب مقدّس را شروع نکرده‌اند.‏—‏مک‍ ۲۲:‏۱۷

  • برای شخص علاقه‌مند توضیح دهید که جلسات چگونه برگزار می‌شود و چه مطالبی در جلسهٔ بعدی مورد بررسی قرار داده می‌شود.‏ برای این کار می‌توانید از دعوتنامهٔ جلسات جماعت،‏ ویدیوی جلسات شاهدان یَهُوَه در سالن‌های جماعت چگونه برگزار می‌شود؟‏ و درس‌های ۵ و ۷ بروشور خواست یَهُوَه استفاده کنید.‏

  • اگر کمکی از دستتان برمی‌آید انجام دهید.‏ شاید لازم باشد برای رفت‌وآمد به جلسات،‏ کسی به دنبال او برود یا شاید برای انتخاب لباس مناسب نیاز به کمک دارد.‏ طی جلسه کنار او بنشینید تا او نیز بتواند از مطالب نشریات فایده ببرد.‏ او را به دیگران معرفی کنید.‏