به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۶

۲۶ سپتامبر–‏۲ اکتبر

مزامیر ۱۴۲-‏۱۵۰

۲۶ سپتامبر–‏۲ اکتبر
 • سرود ۱۳۴ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏خداوند بزرگ است و شایان ستایش بسیار‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۱۴۵:‏۱-‏۹‏—‏عظمت یَهُوَه حد و مرزی ندارد (‏ب۰۴ ۱/‏۲ ۸ ¶۳-‏۴؛‏ ۹ ¶۷-‏۸؛‏ ۱۲ ¶۲۰-‏۲۱؛‏ ۱۳ ¶۲‏)‏

  • مز ۱۴۵:‏۱۰-‏۱۳‏—‏خادمان وفادار یَهُوَه،‏ او را حمد و ستایش می‌کنند (‏ب۰۴ ۱/‏۲ ۱۳-‏۱۴ ¶۳-‏۶‏)‏

  • مز ۱۴۵:‏۱۴-‏۱۶‏—‏یَهُوَه حامی و روزی‌رسان خادمان وفادارش است (‏ب۰۴ ۱/‏۲ ۱۴-‏۱۵ ¶۱۰-‏۱۴‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۱۴۳:‏۸‏—‏این آیه چگونه به ما کمک می‌کند تا زندگی روزانه‌مان برای جلال یَهُوَه باشد؟‏ (‏ب۱۰ ۱۵/‏۱ ۲۱ ¶۱-‏۲‏)‏

  • مز ۱۵۰:‏۶‏—‏طبق آخرین آیهٔ مزامیر،‏ ما موظف به چه کاری هستیم؟‏ (‏it‏-‏۲-‏E ۴۴۸‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۱۴۵:‏۱-‏۲۱

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ۱پط‍ ۵:‏۷‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۳۷:‏۹-‏۱۱‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌خ درس ۹ ¶۳‏—‏کمک به شاگرد در به‌کارگیری آموخته‌های خود.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی