به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۶

۱۹-‏۲۵ سپتامبر

مزامیر ۱۳۵-‏۱۴۱

۱۹-‏۲۵ سپتامبر
 • سرود ۵۹ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏عجیب و مَهیب ساخته شده‌ام‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۱۳۹:‏۱۴‏—‏تعمّق در آفرینش یَهُوَه بر قدردانی ما از او می‌افزاید (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ۱۱ ¶۱-‏۴‏)‏

  • مز ۱۳۹:‏۱۵،‏ ۱۶‏—‏ژن و سلول‌های ما حاکی از قدرت و حکمت یَهُوَه است (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ۱۲-‏۱۳ ¶۷-‏۱۱‏)‏

  • مز ۱۳۹:‏۱۷،‏ ۱۸‏—‏قدرت تفکّر و تکلّم انسان منحصربه‌فرد است (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ۱۳ ¶۱۲-‏۱۳؛‏ ب۰۶ ۱/‏۹ ۲۲ ¶۷‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۱۳۶:‏۱۵‏—‏این آیه چگونه درک و بینش ما را از گزارش کتاب خروج بیشتر می‌کند؟‏ (‏it‏-‏۱-‏E ۷۸۳ ¶۵‏)‏

  • مز ۱۴۱:‏۵‏—‏داوود پادشاه چه چیزی را تشخیص داد؟‏ (‏ب۱۵ ۱۵/‏۴ ۳۱ ¶۱‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۱۳۹:‏۱-‏۲۴

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ب‌ع۱۶/‏۵ ص ۱۶

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ب‌ع۱۶/‏۵ ص ۱۶‏—‏دعوت شخص به جلسه.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌خ درس ۸ ¶۸‏—‏کمک به شاگرد برای به‌کارگیری آموخته‌های خود.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی