به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

بیدار شوید!‏

سؤال:‏ چرا دنیا از کنترل خارج شده است؟‏

آیه:‏ ار ۱۰:‏۲۳

عرضه:‏ این مجلّه توضیح می‌دهد که چرا میلیون‌ها نفر به آینده امیدوار هستند.‏

بیدار شوید!‏

سؤال‏:‏ آیا خدا نامی دارد؟‏

آیه:‏ مز ۸۳:‏۱۸

عرضه:‏ این مقاله مفهوم نام خدا و دلیل استفاده از آن را توضیح می‌دهد.‏ [مقالهٔ «‏دیدگاه کتاب مقدّس—‏نام خدا‏» را به مخاطبتان نشان دهید.‏]‏

حقیقت را تعلیم دهید

سؤال:‏ آیا روزی مرگ از بین خواهد رفت؟‏

آیه:‏ ۱قر ۱۵:‏۲۶

حقیقت:‏ یَهُوَه مرگ را تا ابد از بین خواهد برد.‏

شما می‌خواهید به چه نحوی موعظه کنید؟‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید