به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۷

۴-‏۱۰ دسامبر

صَفَنیا ۱–‏حَجَّی ۲

۴-‏۱۰ دسامبر
 • سرود ۲۷ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏پیش از فرارسیدن روز خشم یَهُوَه،‏ او را بجویید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • صف‍ ۱:‏۸‏—‏چه هشداری در این آیه نهفته است؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۱۲ ص ۱۱ ¶۳‏)‏

  • حج‍ ۲:‏۹‏—‏جلال معبد زروبابِل از چه جهات از جلال معبد سلیمان عظیم‌تر بود؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۱۲ ص ۲۸ ¶۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حج‍ ۲:‏۱-‏۱۴

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای خدمت موعظه در این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس «‏پیشنهادهایی برای خدمت موعظه.‏‏» کلیپ‌های مربوط به شیوهٔ موعظه پخش و نکات مهم آن بررسی شود.‏ مبشّران را تشویق کنید که شمارهٔ ۳ مجلّهٔ بیدار شوید!‏ را تا جای ممکن در محدوده پخش کنند.‏ با این حال،‏ چون می‌خواهیم رودررو با مردم صحبت کنیم،‏ اگر دَرِ خانه‌ای را بزنیم و کسی خانه نباشد،‏ این مجلّه را نباید در آنجا بگذاریم.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۲۳

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏

 • آرامش و اتحاد از زبان پاک حاصل می‌شود (‏صف‍ ۳:‏۹‏)‏:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱۵ اوت ۲۰۱۲،‏ صفحهٔ ۱۲،‏ بند ۴‏.‏ کلیپ دشمنان قدیمی که دوست همدیگر شدند را پخش کنید (‏در بخش فیلم‌ها،‏ گزینهٔ «مصاحبه‌ها و تجربه‌ها»)‏.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح فصل ۹ ¶۱۳-‏۲۱‏،‏ کادر ص ۱۰۴

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۳۶ و دعا