به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۷

۲۵-‏۳۱ دسامبر

مَلاکی ۱-‏۴

۲۵-‏۳۱ دسامبر
 • سرود ۱۳۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏آیا زندگی مشترکتان مایهٔ خشنودی خداست؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[کلیپ معرفی کتاب مَلاکی پخش شود.‏]‏

  • مل‍ ۲:‏۱۳،‏ ۱۴‏—‏یَهُوَه از خیانت در پیوند ازدواج بیزار است (‏jd‏-‏E‏ ص ۱۲۵-‏۱۲۶ ¶۴-‏۵‏)‏

  • مل‍ ۲:‏۱۵،‏ ۱۶‏—‏به همسر خود وفادار بمانید (‏ب۰۲ ۱/‏۵ ص ۲۷ ¶۱۹‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مل‍ ۱:‏۱۰‏—‏چرا همیشه پرستش ما باید از روی محبتی بی‌ریا به خدا و همنوع باشد؟‏ (‏ب۰۷ ۱۵/‏۱۲ ص ۲۹ ¶۱‏)‏

  • مل‍ ۳:‏۱‏—‏این آیه چگونه در قرن اول و در روزگار ما تحقق یافت؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۷ ص ۱۰-‏۱۱ ¶۵-‏۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مل‍ ۱:‏۱-‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ۱قر ۱۵:‏۲۶‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۲۶:‏۱۹؛‏ ۲قر ۱:‏۳،‏ ۴‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏ (‏کا۱۶/‏۸ ص ۸ ¶۲ ملاحظه شود.‏)‏

 • گفتار:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ ب۰۷ ۱۵/‏۱۲ ص ۳۰ ¶۱‏—‏موضوع:‏ امروزه به چه مفهوم یک‌دهم خود را به انبار می‌آوریم؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی