به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | زَکَریا ۹-‏۱۴

در «درّهٔ کوه‌ها» بمانید

در «درّهٔ کوه‌ها» بمانید

۱۴:‏۳-‏۵

یَهُوَه در سال ۱۹۱۴،‏ زمانی که پادشاهی مسیحایی خود را برقرار کرد،‏ «درّهٔ عظیمی» به وجود آورد؛‏ این پادشاهی به طور مجازی «کوهی» توصیف شده است که در کنار سلطنت عالمگیر یَهُوَه جنبهٔ فرعی و ثانوی دارد.‏ از سال ۱۹۱۹ تا کنون،‏ خادمان خدا در «درّهٔ کوه‌ها» پناه جسته‌اند.‏

مردم چگونه «به درّهٔ کوه‌ها» می‌گریزند؟‏

۱۴:‏۱۲،‏ ۱۵

کسانی که در این درّهٔ مجازی نیستند طی جنگ حارمَگِدّون نابود خواهند شد.‏

من چگونه می‌توانم در درّهٔ یَهُوَه بمانم؟‏