به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۷

۱۸-‏۲۴ دسامبر

زَکَریا ۹-‏۱۴

۱۸-‏۲۴ دسامبر
 • سرود ۸ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏در ‹درّهٔ کوه‌ها› بمانید‏»‏‏:‏ (‏۱۰ دقیقه)‏

  • زک‍ ۱۴:‏۳،‏ ۴‏—‏«درّهٔ عظیم» مظهر حفاظت الٰهی است (‏ب۱۳ ۱۵/‏۲ ص ۱۹ ¶۱۰‏)‏

  • زک‍ ۱۴:‏۵‏—‏یَهُوَه از آنانی که «به درّهٔ کوه‌ها» می‌گریزند و در آنجا می‌مانند،‏ محافظت خواهد کرد (‏ب۱۳ ۱۵/‏۲ ص ۲۰ ¶۱۳‏)‏

  • زک‍ ۱۴:‏۶،‏ ۷‏،‏ ۱۲‏،‏ ۱۵‏—‏کسانی که در درّهٔ یَهُوَه نیستند نابود خواهند شد (‏ب۱۳ ۱۵/‏۲ ص ۲۰ ¶۱۵‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • زک‍ ۱۲:‏۳‏—‏یَهُوَه از چه جهت اورشلیم را «سنگی بس وزین» ساخت؟‏ (‏ب۰۷ ۱۵/‏۱۲ ص ۲۵ ¶۱۰‏)‏

  • زک‍ ۱۲:‏۷‏—‏یَهُوَه چگونه «نخست خیمه‌های یهودا» را نجات خواهد داد؟‏ (‏ب۰۷ ۱۵/‏۱۲ ص ۲۶ ¶۱۳‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ زک‍ ۱۲:‏۱-‏۱۴

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ بیدا ۱۷/‏۳ ص ۱۴-‏۱۵‏—‏مخاطبتان را به جلسات دعوت کنید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ بیدا ۱۷/‏۳ ص ۱۴-‏۱۵‏—‏در دیدار قبلی به صفحات ۱۴ و ۱۵ این مجلّه اشاره شد.‏ حال دیدار مجدّد را به نمایش بگذارید و مخاطبتان را به جلسات دعوت کنید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌ی درس ۵‏—‏شاگردتان را به جلسات دعوت کنید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۶۸

 • دست‌آوردهای سازمان:‏ ‏(‏۷ دقیقه)‏ کلیپ دست‌آوردهای سازمان که برای ماه دسامبر در نظر گرفته شده است،‏ پخش شود.‏

 • ‏«‏برنامه‌ای جدید در جلسهٔ میان‌هفته‏»:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ کلیپ صامتِ بیت‌فاجی،‏ کوه زیتون و اورشلیم پخش شود.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح فصل ۱۰ ¶۱-‏۸

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۳۲ و دعا