به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | زَکَریا ۱-‏۸

دست به دامن یک یهودی شوید

دست به دامن یک یهودی شوید

۸:‏۲۰-‏۲۳

طبق این پیشگویی،‏ ده نفر از همهٔ زبان‌ها و قوم‌ها،‏ دست به دامن یک یهودی می‌شوند و می‌گویند:‏ «بگذارید همراه شما بیاییم.‏» در این روزهای آخر،‏ افرادی از همهٔ قوم‌ها در پرستش یَهُوَه با مسیحیان مسح‌شده متحد می‌شوند

امروزه گوسفندان دیگر به چه طرق دیگری مسیحیان مسح‌شده را حمایت می‌کنند؟‏

  • آنان با دل و جان در کار موعظه شرکت می‌کنند

  • آنان با دل و جان از کار موعظه حمایت مالی می‌کنند