به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۱-‏۱۷ دسامبر

زَکَریا ۱-‏۸

۱۱-‏۱۷ دسامبر
 • سرود ۲۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏دست به دامن یک یهودی شوید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[کلیپ معرفی کتاب زَکَریا پخش شود.‏]‏

  • زک‍ ۸:‏۲۰-‏۲۲‏—‏افرادی از همهٔ زبان‌ها و قوم‌ها می‌خواهند از لطف خدا برخوردار شوند (‏ب۱۴ ۱۵/‏۱۱ ص ۲۷ ¶۱۴‏)‏

  • زک‍ ۸:‏۲۳‏—‏آنان که امید زندگی بر زمین دارند،‏ با میل و رغبت مسح‌شدگان را همراهی می‌کنند و از آنان حمایت می‌کنند (‏ب۱۶/‏۱ ص ۲۳ ¶۴؛‏ ب۰۹ ۱۵/‏۲ ص ۲۷ ¶۱۴‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • زک‍ ۵:‏۶-‏۱۱‏—‏امروزه،‏ ما در قبال شرارت چه مسئولیتی داریم؟‏ (‏ب۱۷/‏۱۰ ص ۲۵ ¶۱۸‏)‏

  • زک‍ ۶:‏۱‏—‏دو کوه برنجین مظهر چه هستند؟‏ (‏ب۱۷/‏۱۰ ص ۲۷-‏۲۸ ¶۷-‏۸‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ زک‍ ۸:‏۱۴-‏۲۳

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی بیدا ۱۷/‏۳‏—‏راه را برای دیدار مجدّد هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی بیدا ۱۷/‏۳‏—‏مکالمه‌ای را که هنگام عرضهٔ این مجلّه در دیدار قبل با مخاطبتان داشتید،‏ ادامه دهید و راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌خ درس ۵ ¶۱-‏۲‏.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی