مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیشنهادهایی برای موعظه

پیشنهادهایی برای موعظه

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ اگر کسی از شما بپرسد عالم روحی چگونه است،‏ چه پاسخی می‌دهید؟‏

آیه:‏ یو ۸:‏۲۳

عرضه:‏ این مجلّه توضیح می‌دهد که عیسی و پدرش در مورد عالم روحی چه می‌گویند.‏

حقیقت را تعلیم دهید

سؤال:‏ آیا خدا مسبب درد و مصیبت است یا عاملی دیگر مسبب آن است؟‏

آیه:‏ ای‍ ۳۴:‏۱۰

حقیقت:‏ خدا هرگز مسبب درد و مصیبت ما نیست،‏ بلکه عامل آن شیطان،‏ تصمیمات نادرست ما انسان‌ها و گاه اتفاقات غیرمنتظره است.‏ در درد و مصیبت‌هایمان خدا به فکر ماست و از ما حمایت و پشتیبانی می‌کند.‏

چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ ‏(‏کلیپ‏)‏

سؤال:‏ به نظر شما آیا دنیا در دست خداست؟‏ [اجازهٔ پاسخ دهید.‏] شاید شما از پاسخ کتاب مقدّس متعجب شوید.‏ در این کلیپ توضیحاتی در این مورد داده شده است.‏ [این کلیپ را پخش کنید.‏]‏

عرضه:‏ در فصل ۱۱ این کتاب توضیح داده می‌شود که چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است و چگونه آن را جبران می‌کند.‏ [کتاب تعالیم را عرضه کنید.‏]‏

نحوهٔ شما در عرضهٔ یکی از نشریات

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید.‏