۲:‏۲،‏ ۳

‏«در ایّام آخر»‏

دورانی که ما در آن زندگی می‌کنیم

‏«کوه خانهٔ خداوند»‏

پرستش حقیقی و والای یَهُوَه

‏«تمامی قومها به سوی آن روان خواهند گشت»‏

پرستندگان حقیقیِ یَهُوَه در وحدت و اتحاد گرد هم می‌آیند

‏«بیایید به کوه خداوند برویم»‏

پرستندگان حقیقی از دیگران نیز می‌خواهند به جمعشان بپیوندند

‏«تا راههای خود را به ما تعلیم دهد،‏ و در طریقهای وی گام برداریم»‏

یَهُوَه از طریق کلامش به ما تعلیم می‌دهد و ما را یاری می‌کند تا مطابق معیارهای او رفتار کنیم

۲:‏۴

‏«جنگاوری را دیگر نخواهند آموخت»‏

اِشَعْیا توصیف کرد که سلاح جنگی به ابزار کشاورزی تبدیل می‌شود.‏ بدین شکل نشان داد که قوم یَهُوَه در پی صلح و آرامش خواهد بود.‏ در زمان اِشَعْیا از این ابزار چگونه استفاده می‌شد؟‏

شمشیرها به «گاوآهن» تبدیل می‌شود

۱ گاوآهن وسیله‌ای برای شخم‌زنی بود.‏ تیغه‌های برخی از این گاوآهن‌ها از فلز درست شده بود.‏—‏۱سم‍ ۱۳:‏۲۰

نیزه‌ها به «ابزار باغبانی» تبدیل می‌شود

۲ منظور از ابزار باغبانی در اینجا ابزاری است که به شکل داس است و دسته‌ای دارد.‏ این ابزار برای هرس کردن درخت مو استفاده می‌شد.‏—‏اش‍ ۱۸:‏۵