به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏با کمک کتاب در پناه محبت خدا بمانید بکوشید تا تعلیمتان به دل شاگرد بنشیند

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏با کمک کتاب در پناه محبت خدا بمانید بکوشید تا تعلیمتان به دل شاگرد بنشیند

چرا این امر اهمیت دارد؟‏ مردم باید معیارهای یَهُوَه را بیاموزند و آن را به کار گیرند تا پرستش آنان مورد قبول او باشد.‏ (‏اش‍ ۲:‏۳،‏ ۴‏)‏ ما کتاب محبت خدا را پس از کتاب تعالیم با شاگردمان بررسی می‌کنیم.‏ این کتاب به او کمک می‌کند تا اصول کتاب مقدّس را در زندگی روزمره به کار گیرد.‏ (‏عب‍ ۵:‏۱۴‏)‏ باید تلاش کنیم که تعلیممان به دل شاگرد بنشیند و در او انگیزهٔ لازم را برای تغییر ایجاد کند.‏—‏رو ۶:‏۱۷‏.‏

چگونه؟‏

  • با توجه به نیازهای شاگردتان خود را به‌خوبی آماده کنید.‏ از پرسش‌هایی استفاده کنید که او نظرات و احساساتش را در مورد مطلب مورد نظر بگوید.‏—‏ام‍ ۲۰:‏۵‏؛‏ be‏-‏۲۵۹ E

  • با استفاده از کادرها به شاگردتان کمک کنید که به ارزش به‌کارگیری اصول کتاب مقدّس پی ببرد.‏

  • به شاگردتان کمک کنید که با تحقیق و تعمّق در مورد موضوعاتی که به وجدانش مربوط می‌شود،‏ خود تصمیم بگیرد،‏ اما هیچ گاه به جای او تصمیم نگیرید.‏—‏غلا ۶:‏۵

  • با درایت و سنجیدگی پی ببرید که آیا شاگردتان در راه به‌کارگیری اصول کتاب مقدّس نیاز به کمک دارد یا نه.‏ او را تشویق کنید که به خاطر عشقش به یَهُوَه تغییرات لازم را در خود ایجاد کند.‏—‏ام‍ ۲۷:‏۱۱؛‏ یو ۱۴:‏۳۱