به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِشَعْیا ۱۷-‏۲۳

سوءاستفاده از قدرت،‏ به سلب اختیار می‌انجامد

سوءاستفاده از قدرت،‏ به سلب اختیار می‌انجامد

شِبنای مباشر احتمالاً «ناظر کاخ سلطنتی» حِزْقیای پادشاه بود.‏ او شخص دوم پس از پادشاه بود و مسئولیت‌های بسیاری بر دوش داشت.‏

۲۲:‏۱۵،‏ ۱۶

  • شِبنا باید به نیازهای قوم یَهُوَه رسیدگی می‌کرد

  • او در پی آن بود که دیگران او را بستایند

۲۲:‏۲۰-‏۲۲

  • یَهُوَه اِلیاقیم را جانشین شِبنا کرد

  • به اِلیاقیم «کلید خانهٔ داوود» داده شد که نشانهٔ اختیار و اقتدار بود

نظر شما چیست؟‏ شِبنا چگونه می‌توانست از قدرت و اختیار خود به نفع دیگران استفاده کند؟‏