به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۶

۲۶ دسامبر–‏۱ ژانویه

اِشَعْیا ۱۷-‏۲۳

۲۶ دسامبر–‏۱ ژانویه
 • سرود ۱۲۳ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏سوءاستفاده از قدرت،‏ به سلب اختیار می‌انجامد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • اش‍ ۲۲:‏۱۵،‏ ۱۶‏—‏شِبنا از اختیاراتش به نفع خود استفاده کرد (‏اش-‏۱ ۲۳۸ ¶۱۶-‏۱۷‏)‏

  • اش‍ ۲۲:‏۱۷-‏۲۲‏—‏یَهُوَه،‏ اِلیاقیم را جانشین شِبنا کرد (‏اش-‏۱ ۲۳۸-‏۲۳۹ ¶۱۷-‏۱۸‏)‏

  • اش‍ ۲۲:‏۲۳-‏۲۵‏—‏سرگذشت شِبنا درس‌هایی مفید به ما می‌دهد (‏ب۰۷ ۱/‏۲ ۱۴ ¶۶‏؛‏ اش-‏۱ ۲۴۰-‏۲۴۱ ¶۱۹-‏۲۰‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اش‍ ۲۱:‏۱‏—‏«بیابانِ کنار دریا» به چه منطقه‌ای اشاره می‌کند و چرا؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱۲ ۳۰ ¶۱۳‏)‏

  • اش‍ ۲۳:‏۱۷،‏ ۱۸‏—‏سودی که از خزائن صور حاصل می‌شد چگونه «وقف خداوند» شد؟‏ (‏اش-‏۱ ۲۵۳-‏۲۵۴ ¶۲۲-‏۲۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۱۷:‏۱-‏۱۴

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ تع‏—‏برای معرفی این کتاب،‏ از کلیپ چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ استفاده کنید.‏ (‏توجه:‏ این کلیپ را هنگام نمایش پخش نکنید.‏)‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ تع‏—‏مطالعهٔ کتاب مقدّس را جلوی در خانه شروع کنید و راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ مح ص ۱۵۱ ¶۱۰-‏۱۱‏—‏تعلیمتان به دل شاگرد بنشیند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۴۴

 • آیا بیدار می‌مانید؟‏:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏ پیری مسیحی بر اساس برج دیده‌بانی ۱۵ مارس ۲۰۱۵،‏ صفحات ۱۲-‏۱۶ این گفتار را اجرا می‌کند.‏ برادران و خواهران را ترغیب کنید که هوشیار و بیدار بمانند همچون دیده‌بانی که اِشَعْیا در رؤیا دید و پنج باکره‌ای که عیسی در مَثَل خود به آن‌ها اشاره کرد.‏—‏اش‍ ۲۱:‏۸؛‏ مت‍ ۲۵:‏۱-‏۱۳‏.‏

 • دست‌آوردهای سازمان یَهُوَه:‏ ‏(‏۷ دقیقه)‏ کلیپ دست‌آوردهای سازمان برای ماه دسامبر پخش شود.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۱۳ ¶۱۳-‏۲۵ و کادر مرور ص ۱۳۲

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۴۱ و دعا