به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

با تعلیم الٰهی می‌توان بر هر گونه پیشداوری‌ای چیره شد

با تعلیم الٰهی می‌توان بر هر گونه پیشداوری‌ای چیره شد

یَهُوَه تبعیض قائل نمی‌شود.‏ (‏اع‍ ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ او مردم را «از هر ملت،‏ طایفه،‏ قوم و زبان» می‌پذیرد.‏ (‏مک‍ ۷:‏۹‏)‏ از این رو،‏ در جماعت مسیحی جایی برای تبعیض و پیشداوری وجود ندارد.‏ (‏یع‍ ۲:‏۱-‏۴‏)‏ به خاطر تعلیم الٰهی ما از بهشتی روحانی برخورداریم و شاهد این بوده‌ایم که افراد مختلف شخصیت خود را دگرگون کرده‌اند.‏ (‏اش‍ ۱۱:‏۶-‏۹‏)‏ همچنان که تلاش می‌کنیم هر گونه نشانه‌ای از پیشداوری را از دل خود بزداییم،‏ در واقع پروردگارمان را سرمشق قرار داده‌ایم.‏—‏اف‍ ۵:‏۱،‏ ۲‏.‏

کلیپ جانی و گیدیون:‏ دیروز دشمن،‏ امروز برادر را تماشا کنید و سپس پرسش‌های زیر را پاسخ دهید:‏

  • چرا تعلیم الٰهی بس والاتر از تلاش‌های انسان‌ها برای ریشه‌کن کردن هر گونه تبعیض و پیشداوری است؟‏

  • چه جنبه‌ای از برادری جهانی،‏ شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟‏

  • حفظ وحدت و همبستگی ما چگونه موجب جلال و تمجید یَهُوَه می‌شود؟‏