به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

با تعلیم الٰهی می‌توان بر هر گونه پیشداوری‌ای چیره شد

با تعلیم الٰهی می‌توان بر هر گونه پیشداوری‌ای چیره شد

یَهُوَه تبعیض قائل نمی‌شود.‏ (‏اع‍ ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ او مردم را «از هر ملت،‏ طایفه،‏ قوم و زبان» می‌پذیرد.‏ (‏مک‍ ۷:‏۹‏)‏ از این رو،‏ در جماعت مسیحی جایی برای تبعیض و پیشداوری وجود ندارد.‏ (‏یع‍ ۲:‏۱-‏۴‏)‏ به خاطر تعلیم الٰهی ما از بهشتی روحانی برخورداریم و شاهد این بوده‌ایم که افراد مختلف شخصیت خود را دگرگون کرده‌اند.‏ (‏اش‍ ۱۱:‏۶-‏۹‏)‏ همچنان که تلاش می‌کنیم هر گونه نشانه‌ای از پیشداوری را از دل خود بزداییم،‏ در واقع پروردگارمان را سرمشق قرار داده‌ایم.‏—‏اف‍ ۵:‏۱،‏ ۲‏.‏

کلیپ جانی و گیدیون:‏ دیروز دشمن،‏ امروز برادر را تماشا کنید و سپس پرسش‌های زیر را پاسخ دهید:‏

  • چرا تعلیم الٰهی بس والاتر از تلاش‌های انسان‌ها برای ریشه‌کن کردن هر گونه تبعیض و پیشداوری است؟‏

  • چه جنبه‌ای از برادری جهانی،‏ شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟‏

  • حفظ وحدت و همبستگی ما چگونه موجب جلال و تمجید یَهُوَه می‌شود؟‏