به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۶

۱۹-‏۲۵ دسامبر

اِشَعْیا ۱۱-‏۱۶

۱۹-‏۲۵ دسامبر
 • سرود ۱۴۳ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏جهان از شناخت خداوند پر خواهد شد‏» ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • اش‍ ۱۱:‏۳-‏۵‏—‏عدالت و انصاف برای همیشه حکمفرما خواهد بود (‏اش-‏۱ ۱۶۱ ¶۹-‏۱۱‏)‏

  • اش‍ ۱۱:‏۶-‏۸‏—‏صلح و آرامش بین انسان و حیوان برقرار خواهد شد (‏ب۱۲ ۱۵/‏۹ ۹-‏۱۰ ¶۸-‏۹‏)‏

  • اش‍ ۱۱:‏۹‏—‏تمام انسان‌ها از یَهُوَه آموزش خواهند گرفت (‏ب۱۶/‏۶ ۸ ¶۹؛‏ ب۱۳‏-‏E‏ ۱/‏۶ ۷)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اش‍ ۱۱:‏۱‏،‏ ۱۰‏—‏چگونه ممکن است عیسی مسیح هم «نهالی از کُندهٔ یَسا» باشد و هم «ریشهٔ یَسا»؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱۲ ۲۹ ¶۶‏)‏

  • اش‍ ۱۳:‏۱۷‏—‏از چه نظر مادها نقره را بی‌ارزش می‌شمردند و برای داشتن طلا رغبتی نداشتند؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱۲ ۳۰ ¶۱۰‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۱۳:‏۱۷–‏۱۴:‏۸

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ای‍ ۳۴:‏۱۰‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ جا ۸:‏۹؛‏ ۱یو ۵:‏۱۹‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ مح ص ۵۴ ¶۹‏—‏تعلیمتان به دل شاگرد بنشیند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی