به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  دسامبر ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

‏«مرا بفرست!‏»‏

‏«مرا بفرست!‏»‏

بجاست که ما میل و رغبت اِشَعْیا را در خدمت به خدا سرمشق قرار دهیم.‏ او مردی با ایمان بود و هرچند از جزئیات مأموریتی که به او واگذار شده بود آگاه نبود،‏ فوراً آن را پذیرفت.‏ (‏اش‍ ۶:‏۸‏)‏ آیا شما می‌توانید در زندگی خود تغییراتی ایجاد کنید تا در منطقه‌ای که نیاز به مبشّر بیشتر است،‏ خدمت کنید؟‏ (‏مز ۱۱۰:‏۳‏)‏ مطمئناً لازم است که برای چنین تصمیمی «مخارج آن را برآورد» کنید.‏ (‏لو ۱۴:‏۲۷،‏ ۲۸‏)‏ اما به خاطر فعالیت موعظه آمادهٔ هر گونه ازخودگذشتگی‌ای باشید.‏ (‏مت‍ ۸:‏۲۰؛‏ مر ۱۰:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ همان طور که در کلیپ به منطقه‌ای نقل مکان کنید که نیاز بیشتر به مبشّر است نشان داده شد،‏ برکات خدمت به یَهُوَه بس بیشتر از هر گونه ازخودگذشتگی است.‏

پس از تماشای این کلیپ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏

  • اعضای خانوادهٔ ویلیامز برای خدمت در اکوادور چه ازخودگذشتگی‌هایی کردند؟‏

  • هنگام تصمیم‌گیری برای خدمتشان،‏ چه نکاتی را از نظر گذراندند؟‏

  • چه برکاتی شامل حالشان شد؟‏

  • از کجا می‌توان اطلاعات بیشتری برای خدمت در منطقه‌ای که نیاز بیشتر به مبشّر است،‏ کسب کرد؟‏

در پرستش خانوادگی بعدی،‏ این پرسش‌ها را بررسی کنید:‏

  • من و سایر اعضای خانواده‌ام چگونه می‌توانیم فعالیت‌های خود را در خدمت موعظه افزایش دهیم؟‏ (‏خ ۸/‏۱۱ ۴-‏۶‏)‏

  • اگر ما نمی‌توانیم در منطقه‌ای که نیاز بیشتر به مبشّر است خدمت کنیم،‏ از چه طرق دیگری می‌توانیم به جماعت خود یاری رسانیم؟‏ (‏ب۱۶/‏۳ ۲۳-‏۲۵‏)‏