دو خواهر در حال تدریس کتاب مقدّس در شیلی

جزوهٔ کار و آموزش دسامبر ۲۰۱۶

پیشنهادهایی برای موعظه

پیشنهادهایی برای عرضهٔ برج دیده‌بانی و توضیح این که کتاب مقدّس دربارهٔ عوامل درد و مصیبت چه تعلیم می‌دهد.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ یکی از نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

‏«بیایید به کوه خداوند برویم»‏

اِشَعْیای نبی توصیف کرد که سلاح جنگی به ابزار کشاورزی تبدیل می‌شود.‏ بدین شکل نشان داد که قوم یَهُوَه در پی صلح و آرامش خواهد بود.‏ (‏اِشَعْیا ۲:‏۴)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏با کمک کتاب در پناه محبت خدا بمانید بکوشید تا تعلیمتان به دل شاگرد بنشیند

کتاب محبت خدا به شاگردمان کمک می‌کند تا اصول کتاب مقدّس را در زندگی روزمره به کار گیرد.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

پیشگویی‌ها در مسیح تحقق یافت

اِشَعْیای نبی پیشگویی کرد که مسیح در استان جلیل موعظه خواهد کرد.‏ عیسی این پیشگویی را تحقق بخشید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

‏«مرا بفرست!‏»‏

چگونه می‌توانیم روحیه و ایمان اِشَعْیا را سرمشق قرار دهیم؟‏ بررسی سرگذشت خانواده‌ای که برای خدمت در جایی که نیاز بیشتر به مبشّر است،‏ نقل مکان کردند.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

جهان از شناخت خداوند پر خواهد شد

تحقق پیشگویی اِشَعْیا در مورد بهشتِ روی زمین در گذشته،‏ در حال حاضر و در آینده.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

با تعلیم الٰهی می‌توان بر هر گونه پیشداوری‌ای چیره شد

دو دشمن،‏ برادر روحانی یکدیگر می‌شوند—‏اثباتی بر تأثیر فوق‌العادهٔ تعلیم الٰهی.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

سوءاستفاده از قدرت،‏ به سلب اختیار می‌انجامد

شِبنا چگونه می‌بایست از اختیاراتش استفاده کند؟‏ چرا یَهُوَه اِلیاقیم را جانشین او کرد؟‏