به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اکتبر ۲۰۱۷

۹-‏۱۵ اکتبر

دانیال ۱۰-‏۱۲

۹-‏۱۵ اکتبر
 • سرود ۳۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه عاقبتِ پادشاهان را پیش‌بینی کرد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • دان‍ ۱۱:‏۲‏—‏پس از سقوط امپراتوری پارس،‏ چهار پادشاه به قدرت رسیدند (‏دا ص ۲۱۲-‏۲۱۳ ¶۵-‏۶‏)‏

  • دان‍ ۱۱:‏۳‏—‏اسکندر کبیر ظهور کرد (‏دا ص ۲۱۳ ¶۸‏)‏

  • دان‍ ۱۱:‏۴‏—‏قلمرو اسکندر به چهار قسمت تقسیم شد (‏دا ص ۲۱۴ ¶۱۱‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • دان‍ ۱۲:‏۳‏—‏«خردمندان» چه کسانی هستند و چه وقت همچون «روشنایی افلاک خواهند درخشید»؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۷ ص ۱۳ ¶۱۶‏،‏ پی‌نوشت)‏

  • دان‍ ۱۲:‏۱۳‏—‏دانیال از چه جهت «بر پا» خواهد ایستاد؟‏ (‏دا ص ۳۱۵ ¶۱۸‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ دان‍ ۱۱:‏۲۸-‏۳۹

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی بیدا ۱۷/‏۲‏—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی بیدا ۱۷/‏۲‏—‏مکالمه‌ای را که هنگام عرضهٔ این مجلّه در دیدار قبل با مخاطبتان داشتید،‏ ادامه دهید.‏ راه را برای دیدار بعدی نیز هموار سازید.‏

 • گفتار:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ ب۱۶/‏۱۱ ص ۵-‏۶ ¶۷-‏۸‏—‏موضوع:‏ چگونه می‌توانیم یَهُوَه را در تشویق و دلگرم کردن دیگران سرمشق قرار دهیم؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی