به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲-‏۸ اکتبر

دانیال ۷-‏۹

۲-‏۸ اکتبر
 • سرود ۱۱۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏دانیال در مورد آمدن مسیح موعود پیشگویی کرد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • دان‍ ۹:‏۲۴‏—‏ قربانی مسیح راه را برای بخشش گناهان باز کرد (‏it‏-‏۲-‏E‏ ص ۹۰۲ ¶۲‏)‏ *

  • دان‍ ۹:‏۲۵‏—‏مسیح در پایان ۶۹ هفتهٔ سالی ظهور کرد (‏it‏-‏۲-‏E‏ ص ۹۰۰ ¶۷‏)‏

  • دان‍ ۹:‏۲۶،‏ ۲۷‏—‏مسیح در نیمهٔ هفتادمین هفتهٔ سالی کشته شد (‏it‏-‏۲-‏E‏ ص ۹۰۱ ¶۲‏،‏ ۵‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • دان‍ ۹:‏۲۴‏—‏«قُدس‌الاقداس» چه وقت مسح شد؟‏ (‏ب۰۱‏-‏E‏ ۱۵/‏۵ ص ۲۷‏)‏

  • دان‍ ۹:‏۲۷‏—‏کدام عهد تا پایان ۷۰ هفتهٔ سالی یا سال ۳۶ م.‏ برای بسیاری اعتبار داشت؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۹ ص ۲۲ ¶۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ دان‍ ۷:‏۱-‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای خدمت موعظه در این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس «‏پیشنهادهایی برای خدمت موعظه.‏‏» کلیپ‌های مربوط به شیوهٔ موعظه پخش شود و نکات مهم آن بررسی شود.‏ مبشّران را تشویق کنید که هر چه زودتر،‏ از افراد علاقه‌مند بازدید کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

^ بند 7 مفهوم حروف اختصاری نشریات:‏ ب برج دیده‌بانی.‏ بیدا بیدار شوید!‏ مح در پناه محبت خدا بمانید.‏ کا جزوهٔ کار و آموزش.‏ دا به نبوت دانیال توجه کنید!‏ ت-‏۳۵ = تراکت آیا بازگشت مردگان به زندگی امکان‌پذیر است؟‏ it = «بینش بر نوشته‌های مقدّس» (‏انگلیسی)‏.‏ jd = «روز یَهُوَه را از یاد نبرید» (‏انگلیسی)‏.‏ مثال:‏ jd‏-‏E‏ ص ۲۲ ¶۳ یعنی کتاب «روز یَهُوَه را از یاد نبرید» صفحهٔ ۲۲ بند ۳ به زبان انگلیسی.‏