به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اکتبر ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | هوشَع ۱-‏۷

یَهُوَه محبت پایدار را می‌پسندد—‏شما چطور؟‏

یَهُوَه محبت پایدار را می‌پسندد—‏شما چطور؟‏

محبت پایدار محبتی است که بر اساس تعهد،‏ صداقت،‏ وفاداری و دلبستگی عمیق ایجاد می‌شود.‏ یَهُوَه با استفاده از سرگذشت هوشَع و همسر خیانت‌کار او جومِر،‏ درسی در خصوص محبت پایدار و بخشش داد.‏ (‏هو ۱:‏۲؛‏ ۲:‏۷؛‏ ۳:‏۱-‏۵‏)‏

جومِر چگونه نشان داد که محبتش پایدار نیست؟‏

اسرائیلیان چگونه نشان دادند که محبتشان پایدار نیست؟‏

هوشَع چگونه نشان داد که محبتش پایدار است؟‏

یَهُوَه چگونه نشان داد که محبتش پایدار است؟‏

پرسشی برای تعمّق:‏ من چگونه می‌توانم نشان دهم که محبتم پایدار است؟‏