• سرود ۱۸ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه محبت پایدار را می‌پسندد—‏شما چطور؟‏‏» ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[کلیپ معرفی کتاب هوشَع پخش شود.‏]‏

  • هو ۶:‏۴،‏ ۵‏—‏یَهُوَه از این که اسرائیلیان در محبت خود پایدار نبودند،‏ خشنود نبود (‏ب۱۰ ۱۵/‏۸ ص ۲۵ ¶۱۸‏)‏

  • هو ۶:‏۶‏—‏نشان دادن محبت پایدار،‏ مایهٔ خشنودی یَهُوَه است (‏ب۰۷ ۱/‏۱۰ ص ۷ ¶۱‏؛‏ ب۰۷ ۱/‏۷ ص ۱۷ ¶۷‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • هو ۱:‏۷‏—‏یَهُوَه برای نجات خاندان یهودا،‏ چه وقت بر آنان رحم کرد؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۱۰ ص ۵ ¶۷‏)‏

  • هو ۲:‏۱۸‏—‏این آیه چگونه در گذشته تحقق یافت و چه تحققی در آینده خواهد داشت؟‏ (‏ب۰۵ ۱/‏۱۲ ص ۶ ¶۱۶؛‏ بیدا۰۵‏-‏E‏ ۸/‏۹ ص ۱۲ ¶۲‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ هو ۷:‏۱-‏۱۶

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ۱یو ۵:‏۳‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏ مخاطبتان را به جلسات دعوت کنید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ تث‍ ۳۰:‏۱۱-‏۱۴؛‏ اش‍ ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏ توجه مخاطبتان را به سایت jw.org جلب کنید.‏ (‏کا۱۶/‏۸ ص ۸ ¶۲ ملاحظه شود.‏)‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ مح ص ۱۲-‏۱۳ ¶۱۶-‏۱۸‏—‏شیوهٔ تعلیمتان به دل شاگرد بنشیند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۲۴

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ این گفتار را یکی از پیران جماعت اجرا می‌کند.‏ ابتدا گفتاری ۵ دقیقه‌ای با استفاده از آیاتی که در مقالهٔ برج دیده‌بانی ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵،‏ صفحهٔ ۱۴ آمده است،‏ اجرا کنید.‏ سپس کلیپ آموزش نحوهٔ پرداخت اعانات به صورت الکترونیکی را پخش کنید.‏ پس از آن،‏ صفحهٔ «‏نحوهٔ اهدای اعانه در جهت حمایت از فعالیت جهانی‏» را در سایت jw.org به حضار نشان دهید و شیوه‌های گوناگون اهدای اعانه را که در کشور شما امکان‌پذیر است،‏ مرور کنید.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح فصل ۷ ¶۱۰-‏۱۹ و کادر ص ۸۱

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۱۵ و دعا