به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

عرضهٔ تراکت بازگشت مردگان به زبان تووالو

جزوهٔ کار و آموزش اکتبر ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای عرضهٔ مجلّهٔ بیدار شوید و شیوهٔ توضیح تعالیم کتاب مقدّس در مورد این که چطور می‌توانیم نشان دهیم که خدا را دوست داریم.‏ با استفاده از این پیشنهادها خود را برای خدمت موعظه آماده کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

دانیال در مورد آمدن مسیح موعود پیشگویی کرد

در کتاب دانیال باب ۹ جزئیات آمدن مسیح پیشگویی شده است.‏ این پیشگویی شامل چه رویدادهای دیگری نیز می‌شود؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

چگونه می‌توان در مطالعهٔ کتاب مقدّس پشتکار نشان داد؟‏

مطالعهٔ عمیق و پی در پی کتاب مقدّس به شما کمک می‌کند تا به خدا وفادار مانید.‏ اما چگونه می‌توانید چنین مطالعه‌ای را آغاز کنید؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه عاقبتِ پادشاهان را پیش‌بینی کرد

یَهُوَه از طریق دانیال نبی در مورد برخاستن و سقوط امپراتوری‌ها و پادشاه‌هانشان پیشگویی کرد.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه محبت پایدار را می‌پسندد—‏شما چطور؟‏

محبت پایدار بر چه اساسی ایجاد می‌شود؟‏ از سرگذشت هوشَع و همسر خیانت‌کار او چه درسی می‌گیریم؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

بهترین‌های خود را به یَهُوَه اهدا کنید

اهدای بهترین‌های‌تان به یَهُوَه،‏ مایهٔ خشنودی او و به سود شماست.‏ از دید یَهُوَه چه چیز بهترین قربانی است؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

حمد و ستایش یَهُوَه را محور اصلی زندگی خود سازید

زندگی هدیه‌ای پرارزش است.‏ ما تلاش می‌کنیم که با استفاده از استعدادها و توانایی‌هایمان یَهُوَه،‏ زندگی‌دهندهٔ خود را جلال دهیم.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

‏«پسران و دختران شما نبوّت خواهند کرد»‏

چگونه می‌توانیم از مسح‌شدگان در کار نبوّت حمایت کنیم؟‏