به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اکتبر ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | امثال ۱-‏۶

‏«با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن»‏

‏«با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن»‏

یَهُوَه شایستهٔ توکّل کامل ما بر اوست.‏ مفهوم نام یَهُوَه،‏ اعتماد ما را بر توانایی او در به تحقق رساندن وعده‌هایش می‌افزاید.‏ دعا نقشی مهم در به وجود آوردن چنین توکّل و اعتمادی دارد.‏ امثال باب ۳ به ما اطمینان می‌بخشد که یَهُوَه «طریقهایمان را راست خواهد گردانید» و ما را به دلیل توکّل به او پاداش می‌دهد.‏

کسی که در نظر خود حکیم است .‏ .‏ .‏

۳:‏۵-‏۷

  • بدون این که از یَهُوَه راهنمایی بخواهد،‏ تصمیمات خود را می‌گیرد

  • به افکار خود و دنیا اعتماد دارد

آن که بر یَهُوَه توکّل کند .‏ .‏ .‏

  • از طریق مطالعهٔ کتاب مقدّس،‏ تعمّق و دعا،‏ رابطه‌ای نزدیک با او به وجود می‌آورد

  • هنگام تصمیم‌گیری با تحقیق در اصول کتاب مقدّس در پی هدایت خداست

کدام ستون نشانگر شیوهٔ تصمیم‌گیری من است؟‏

اول:‏ راهی را انتخاب می‌کنم که به نظرم بهترین است

اول:‏ از طریق دعا و مطالعهٔ شخصی،‏ در پی هدایت یَهُوَه هستم

دوم:‏ از یَهُوَه می‌خواهم تصمیم مرا برکت دهد

دوم:‏ راهی را انتخاب می‌کنم که هماهنگ با اصول کتاب مقدّس است