به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۳-‏۹ اکتبر

امثال ۱-‏۶

۳-‏۹ اکتبر
 • سرود ۳۷ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[ویدیوی معرفی کتاب امثال پخش شود.‏]‏

  • ام‍ ۳:‏۱-‏۴‏—‏محبت و وفاداری از خود نشان دهید (‏ب۰۰‏-‏E ۱۵/‏۲۳ ۱-‏۲۴‏)‏

  • ام‍ ۳:‏۵-‏۸‏—‏توکلی کامل به یَهُوَه در خود به وجود آورید (‏ب۰۰‏-‏E ۱۵/‏۲۴ ۱‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ام‍ ۱:‏۷‏—‏ترس از یَهُوَه چگونه «سرآغاز دانش است»؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱۰ ۱۴ ¶۵‏؛‏ it‏-‏۲-‏E ۱۸۰‏)‏

  • ام‍ ۶:‏۱-‏۵‏—‏اگر نابخردانه قرارداد کاری بستیم،‏ انجام چه کاری عاقلانه است؟‏ (‏ب۰۰‏-‏E ۱۵/‏۲۵ ۹-‏۲۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ام‍ ۶:‏۲۰-‏۳۵

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوهای نحوهٔ عرضهٔ نشریات پخش و سپس بررسی گردد.‏ مبشّران ترغیب شوند تا در فعالیت ویژهٔ این ماه شرکت کرده،‏ مردم را به جلسهٔ آخرهفته دعوت کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۰۷

 • نیازهای محلّی.‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏ در صورت تمایل،‏ این بخش از کتاب «سالنامه» بررسی شود.‏ (‏۱۶yb‏-‏E ۲۵-‏۲۷)‏

 • با کسانی که در جلساتمان حضور می‌یابند رفتار خوبی داشته باشید (‏ام‍ ۳:‏۲۷‏)‏:‏ ‏(‏۷ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوی جلسات شاهدان یَهُوَه در سالن‌های جماعت چگونه برگزار می‌شود؟‏ پخش شود.‏ سپس از حضار بپرسید که چگونه می‌توان نه فقط در ماه اکتبر،‏ بلکه در همهٔ اوقات،‏ فضایی گرم در سالن جماعت ایجاد کرد.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۷ ¶۱۵-‏۲۷؛‏ کادر مرور ص ۷۶

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۴۳ و دعا